Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη

Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη

Σχετικά

Οι αρχές αυτές διαπνέονταν από τον σεβασμό και την αναγνώριση του κάθε παιδιού ως ξεχωριστής και αυτόνομης προσωπικότητας, ως προσωπικότητας που χρειάζεται να ακουστεί και να βοηθηθεί κατάλληλα για να αναπτύξει το δικό της δυναμικό. 

Με θεμελιώδη αρχή ότι τα παιδιά χρειάζονται τους παιδαγωγούς και τους γονείς δίπλα τους ως συμμάχους και αρωγούς και όχι ως φορείς που θα επιβάλλουν την ισχύ και την εξουσία τους και θα απαιτούν από αυτά τυφλή υπακοή, ξεκίνησε να υλοποιεί το όραμά της.

Το σχολείο εφάρμοσε την εξατομίκευση, τον διάλογο, ενθάρρυνε την ελευθερία στην έκφραση και τη σκέψη, προώθησε τη συνεργασία και έδειξε στα παιδιά εμπράκτως ότι μπορούν να ακουστούν και να δημιουργήσουν. Κατήργησε δυσλειτουργικά στερεότυπα του τότε εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυσε εξωσχολικές δραστηριότητες, που αποτέλεσαν τη γέφυρα του σχολείου με τα δεδομένα και τις συνθήκες της πραγματικής ζωής. 

Η συνεργασία με τους γονείς, και μέσα από τις ομάδες των Σχολών Γονέων αλλά και γενικότερα, υπήρξε καθοριστική. Το σύστημα της Μαρίας Χουρδάκη, πρωτοποριακό, δημιουργικό, ιδιαίτερο, μοναδικό, ενέπνευσε πολλούς και βρήκε πολλούς μιμητές. 

Καταξιώθηκε διεθνώς ως σύστημα πρόληψης και πήρε την ονομασία Hourd System. Σήμερα, τα εκπαιδευτήρια Χουρδάκη συνεχίζουν το έργο τους βασιζόμενα σταθερά πάνω στους κατευθυντήριους άξονες φιλοσοφίας και δράσης της ιδρύτριάς τους, προσαρμοζόμενα στα σύγχρονα αιτήματα και τα νέα δεδομένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. 

 

Ο δημοκρατικός τρόπος αγωγής του παιδιού που εφαρμόζουν έχει τεκμηριωθεί ως το πιο πρόσφορο πρότυπο διαμόρφωσης υγιών προσωπικοτήτων. Το δημοκρατικό πρότυπο αγωγής και διαπαιδαγώγησης βασίζεται αφενός στους κανόνες και την εφαρμογή της οριοθέτησης και αφετέρου στην έκφραση και τη διαχείριση των συναισθημάτων παιδιών και ενηλίκων. 

Η αγάπη και η φροντίδα για το παιδί και τις ειδικές αναπτυξιακές του ανάγκες συμβαδίζει αρμονικά με την παροχή ενός πλαισίου ασφάλειας και σταθερότητας. Οι δημοκρατικοί άξονες, που διαποτίζονται από ένα στιβαρό σύστημα αξιών και διαπνέονται από τις αναγκαίες αρχές της συναισθηματικής αγωγής, αποτελούν τις κύριες συνιστώσες της σημερινής φιλοσοφίας και δράσης μας, της σύγχρονης ταυτότητας του σχολείου μας. 

Είναι οι άξονες που καθορίζουν την πορεία του μέσα στα χρόνια και ανοίγουν δρόμο στο μέλλον.

Σπουδές-Ειδικότητες

Δημοτικό
Παιδικός Σταθμός
Νηπιαγωγείο