Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Ήχος

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Ήχος

Σχετικά

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν τον αποκλειστικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια. Αντλώντας από τη σχετική πείρα που επισώρευσε η μακρόχρονη και πολύπλευρη ενασχόλησή μας με το θεσμό αυτό, ετοιμάσαμε έναν «οδηγό για τις κατατακτήριες εξετάσεις» για όποιον ζητά ολοκληρωμένη πληροφόρηση, με στοιχεία που να μπορεί και ο ίδιος να επαληθεύσει τη γνησιότητά τους. 

Ειδικά αυτό το στοιχείο, η δυνατότητα της προσωπικής επαλήθευσης των αναφορών, είναι αυτό που ξεχωρίζει την πραγματική ενημέρωση από την ανεδαφική αναφορά και το στείρο αφορισμό. 

Σκοπός μας είναι να καλύψουμε το τεράστιο κενό ενημέρωσης σχετικά με τις κατατάξεις, επειδή η απόφαση για κατάταξη είναι απόφαση ζωής και επειδή οι κατατάξεις είναι ένας τομέας όπου κυριαρχεί η άγνοια και η παραπληροφόρηση. 

Οι κατατάξεις πρέπει να τύχουν της απαιτούμενης «προσοχής» ώστε να καταστεί εμφανές ότι υπάρχουν λύσεις, σε αντίθεση με τις προωθούμενες ΜΗ λύσεις που αφθονούν.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Φοιτητικά Τμήματα