ΙΕΚ Φωτογραφίας-Γραφιστικής ESP Θεσσαλονίκη

ΙΕΚ Φωτογραφίας-Γραφιστικής ESP Θεσσαλονίκη

Σχετικά

Η ESP ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε η πρώτη σχολή στη Βόρειο Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Φωτογραφία. Από το 2003 λειτουργεί ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) ESP υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και ακολουθεί το καθορισμένο από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Μ.) πρόγραμμα. 

Mε την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ESP έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001). Οι καταρτιζόμενοι του IEK ESP δικαιούνται αναβολή στράτευσης. 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙEK ESP δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και αισθητικής. Το γεγονός αποδεικνύεται με την γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας και την συμμετοχή τους σε διεθνείς φωτογραφικές διοργανώσεις όπως την Photobiennale του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα η δημιουργική πορεία των σπουδαστών μας παρουσιάζεται στην καθιερωμένη ετήσια έκθεση του ΙΕΚ στην γκαλερί ESP

Σπουδές-Ειδικότητες

Σχολή Φωτογραφίας

Σχολή Φωτογραφίας

Σχολή Γραφιστικής

Σχολή Γραφιστικής