Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

Ι.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ

Σχετικά

Το ΙΕΚ Λυδία είναι το πρώτο πιστοποιημένο ιδιωτικό ΙΕΚ που συστάθηκε στον νομό Πιερίας. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ουσιαστική κατάρτιση στους σπουδαστές μας, με συνέπεια και επαγγελματισμό, προκειμένου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη βιωματική γνώση. 

Βασικός μας στόχος είναι να αναβαθμίσουμε την ιδιωτική εκπαίδευση, με την δημιουργία νέων ειδικοτήτων υψηλής απορρόφησης και με πλήρη αξιοπιστία για την κατοχύρωση των απαραίτητων δεξιοτήτων στις νέες γενιές και την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση, υποστηρίζοντας όλε επαγγελματικές φιλοδοξίες των σπουδαστών μας. 

Επιλέγουμε καταρτισμένους και καταξιωμένους συνεργάτες, για την άριστη λειτουργία του οργανισ παρέχοντας εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Η πρακτική άσκηση και η συνεργασία με επιτυχημένους επαγγελματίες διαφόρων κλάδων δημιουργεί ουσιαστικές γέφυρες με την αγορά εργασίας. Το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και με άδεια ίδρυσης το αρμόδιου φορέα Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελμαι Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Οι απόφοιτοι αποκτούν Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις πιστοποίη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.--

Σπουδές-Ειδικότητες

Μόδα & Ομορφιά

Μόδα & Ομορφιά