Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια i-training, Ιωάννινα

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια i-training, Ιωάννινα

Σχετικά

Δέσμευση στην Εκπαίδευση και εξέλιξη Φοιτητών & Ενηλίκων 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός iTraining παραδίδει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών στους στους πιο καίριους τομείς της αγοράς εργασίας. Ενισχύει τις γνώσεις και το βιογραφικό σας, δίνοντας ώθηση στην επαγγελματική σας ανέλιξη! iTraining, το όνομα της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων & φοιτητών 

Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός iTraining διεξάγει τα πλέον σύγχρονα και απαραίτητα προγράμματα σπουδών ώστε να ενισχύσετε τις γνώσεις και το βιογραφικό σας και να κατακτήσετε μία θέση στην αγορά εργασίας! 

  • Πτυχία πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. 

  • Πτυχία ξένων γλωσσών ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων. 

  • Διεξαγωγή σεμιναρίων για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων σας. 

  • Παροχή Φροντιστηριακών μαθημάτων σε πτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

Με γνώμονα τις ανάγκες του φοιτητή 

Το Φροντιστήριο μας έχει πολυετή εμπειρία στην ενίσχυση των φοιτητών και την προετοιμασία τους για την εξεταστική περίοδο. 

  • Ενίσχυση των γνώσεων του φοιτητή. 

  • Προετοιμασία για την εξεταστική περίοδο. 

  • Διεκπεραίωση εργασιών εξαμήνου. 

  • Διεκπεραίωση Πτυχιακών & Μεταπτυχιακών εργασιών.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Μαθήματα Εξαμήνου
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ
Στατιστικές Αναλύσεις SPSS