Καλαμαρί

Καλαμαρί

Σχετικά

Το σχολείο δεν είναι ένας περιχαρακωμένος χώρος, όπου οι νέοι ανατρέφονται με τη μορφή πειραματόζωων. Πρέπει να αποτελεί συνέχεια της ζωής και της περιρρέουσας κοινωνίας και να βρίσκεται σε μια διαρκή σχέση αλληλοεπικοινωνίας μαζί τους.

Το σχολείο πρέπει να είναι ενταγμένο μέσα στο δικό τους πλαίσιο και να τις υπηρετεί διαμορφώνοντας ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υποδεικνύουν αλλαγές και υπερβάσεις των κατεστημένων, όταν οι συνθήκες και οι ανάγκες το απαιτούν. Όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό με μια ανατροφή στην οποία κυριαρχεί η ελευθερία και πλεονάζει η αγάπη για το μαθητή.

Ένα τέτοιο σχολικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ιδανικό για να ξυπνήσουν οι δυνάμεις και οι δυνατότητες του μαθητή, ώστε να μπορέσει να δομήσει μέσα από τη σύγκριση, την έκφραση διαφορετικών γνωμών και προσεγγίσεων των θεμάτων, την ορθή σκέψη. Διαφορετικά παραμένουμε στην απόλυτη και αδιαμφισβήτητη αλήθεια του "από καθέδρας λόγου", που αντιμετωπίζει τους μαθητές σφαιρικά ανίδεους και καλείται να τους πλάσει όπως ο γλύπτης το άψυχο υλικό της τέχνης του.

Η σύγχρονη μόρφωση δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφίσταται της σύγχρονης πραγματικότητας. Μπορεί βέβαια να ανακαλεί την παράδοση καθώς και στοιχεία του παρελθόντος, αλλά το κέντρο βάρους πέφτει πάντοτε στην υπάρχουσα ζωντανή κοινωνία. Η παιδαγωγική θεωρία επιδιώκουμε να πηγάζει αβίαστα από την πράξη, τη ζωή και την ατομική παρατήρηση. Είναι αυτή που ετοιμάζει τα παιδιά για την ατομική ενέργεια και την πρωτοβουλία, μορφώνει καλύτερα τον εαυτό τους και ανυψώνει το σύνολο!

Τρία είναι λοιπόν τα στοιχεία προς τα οποία συγκλίνουν οι στόχοι των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Σχολής μας:

  • ελληνοχριστιανικό πνεύμα
  • ευρωπαϊκή διάσταση
  • σχολείο για το αύριο
    πιο απλά...

Παράδοση και πρόοδος στην Εκπαίδευση

Με γνώμονα αυτές τις γενικές αρχές οι επιμέρους στόχοι στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης συνοψίζονται στα εξής:

 

Γυμνάσιο:

Ολοκλήρωση της αρχής για υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά, κυρίως, προετοιμασία των μαθητών για το Λύκειο. Στο επίπεδο αυτό υποστηρίζεται κατάλληλα η ωριμάζουσα αφηρημένη σκέψη των παιδιών με τέτοια μεθοδικότητα, ώστε η γνώση να προκύπτει από την εξοικείωση του μαθητή στην εύρεση τρόπων μάθησης μέσω της κατευθυνόμενης αυτενέργειας.

Το Γυμνάσιο οφείλει να παραλάβει παιδιά και να παραδώσει ώριμους εφήβους. Έτσι προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον κάθε έφηβο με ποικίλες μεθόδους (συζήτηση, διακριτική παρακολούθηση κλπ) και να διαμορφώνουμε πλήρη εικόνα για κάθε μαθητή, ώστε να παρέχουμε στους κηδεμόνες τεκμηριωμένη εικόνα των παιδιών τους.

 

Λύκειο:

Για τα παιδιά το Λύκειο είναι η δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμπίπτει για πολλά από αυτά με την κορύφωση και τη λήξη της εφηβείας.

Χαρακτηριστικά του Λυκείου:

Εκτιμούμε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της βαθμίδας αυτής σήμερα είναι:

  • Η ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση των γνωστικών αντικειμένων σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα
  • Η έναρξη εντονότερων προβληματισμών
  • Η προσπάθεια προσανατολισμού και αποσαφήνιση των επιλογών ώστε να διευκολυνθεί η μεταλυκειακή πορεία.
  • Το εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα που διαμορφώνεται από την πίεση της εξεταστικής διαδικασίας.
  • Η διαπίστωση της δυσκολίας να συνυπάρξουν στο 24ωρο των παιδιών, η προετοιμασία, η μελέτη, η "εξωσχολική βοήθεια", η ξεκούραση, η ψυχαγωγία, η ενημέρωση...

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο
Λύκειο
Ιδιωτικό Σχολείο