Ξένες Γλώσσες My Team

Ξένες Γλώσσες My Team

Σχετικά

Στο Κ.Ξ.Γ My Team προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκμάθησης Αγγλικών - Ισπανικών - Γαλλικών και Γερμανικών. Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας με πλούσια εικονογραφημένα βιβλία, ασκήσεις δεξιότητας, κατασκευές, σκέτς , τραγούδι ζωγραφική και computers , διαδραστικά τετράδια και διαδραστικοί πίνακες. 

Σε όλα τα επίπεδα παρέχονται ενισχυτικές ώρες διδασκαλίες δωρεάν στους αδύναμους μαθητές. 

Σε όλα τα επίπεδα κάθε 4 εβδομάδες (μηνιαία tests) - κάθε 10 εβδομάδες ( tests περιόδου) 

Γενικές γραπτές εξετάσεις τον Δεκέμβριο και συνέντευξη με κάθε σπουδαστή έτσι ώστε οι υποψήφιοι να επιλέξουν να δώσουν εξετάσεις για το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά που τους ταιριάζουν. 

Έλεγχος Προόδου: Συνεχής ενημέρωση των γονέων ή ενήλικων μαθητών τηλεφωνικά και προσωπικά για τυχόν προβλήματα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά