Σχολή Καραβάνα

Σχολή Καραβάνα

Σχετικά

Η Σχολή Καραβάνα ιδρύθηκε με σκοπό να εκπληρώσει το όραμα του ιδρυτή της για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους μαθητές της και διακρίθηκε για την ξεχωριστή της φιλοσοφία στην εκπαίδευση. 

Το σχολείο μας είναι ένας ζωντανός, δυναμικός οργανισμός που εξελίσσεται και προχωρά ανοδικά, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρει, χτίζοντας γερές βάσεις και προετοιμάζοντας τα παιδιά για την κοινωνία που εκείνα θα ζήσουν, την κοινωνία του αύριο. 

 

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας της είναι αυτές που αναγράφονται στο λογότυπο: «Ελληνική Παιδεία – Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση». 

«Ελληνική Παιδεία» γιατί οι αρχές της ελληνικής παιδείας αποτελούν το θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον σύγχρονο κόσμο. Ελλάδα και παιδεία είναι έννοιες ταυτόσημες στην παγκόσμια συνείδηση σε όλες τις εποχές, έννοιες επίσης ταυτόσημες με τον πολιτισμό, όπου γνώση και στοχασμός, δεξιότητα και δημιουργία, σωματική και πνευματική καλλιέργεια, εργασία και αναψυχή συμβαδίζουν αρμονικά. «Ελληνική Παιδεία» γιατί ανήκει στο παρελθόν όλων μας, αλλά και γιατί είναι το καλύτερο εχέγγυο για το μέλλον! 

Και «Ευρωπαϊκή εκπαίδευση» γιατί τα παιδιά μας είναι ευρωπαίοι πολίτες μιας παγκόσμιας πλέον κοινωνίας. Πρέπει να έχουν γνώσεις και δεξιότητες, ισχυρό χαρακτήρα και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, για να εξελιχθούν και να προοδεύσουν. 

Βασικές αρχές 

Πιστεύουμε ότι: 

1) Το σχολείο οφείλει να μορφώνει ουσιαστικά τους μαθητές εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών. 

2) Μόνο η αγάπη για το σχολείο και η θετική στάση απέναντι στη μάθηση οδηγούν σε επιτυχημένη σχολική πορεία. 

3) Το καλό σχολείο πρέπει να ασχολείται συστηματικά με την διαπαιδαγώγηση των μαθητών και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

4) Η πορεία ενός επιτυχημένου και ευτυχισμένου ανθρώπου ξεκινά από πολύ νωρίς στη ζωή του και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

 

Στη Σχολή Καραβάνα θέλουμε άριστους μαθητές αλλά και επιτυχημένους και ευτυχισμένους ενήλικες. Το πρόγραμμα του σχολείου είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοί του να είναι προετοιμασμένοι για τον ανταγωνισμό που θα συναντήσουν σε όλα τα επίπεδα – επαγγελματικά και κοινωνικά. 

Ασχολούμαστε με τον κάθε μαθητή χωριστά, φροντίζοντας για τις ανάγκες του και ενισχύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ταλέντα του. Αυτά άλλωστε μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από τα άλλα ιδιωτικά σχολεία.

Σπουδές-Ειδικότητες

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Νηπιαγωγείο
Ιδιωτικό Σχολείο