Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Σέρρες

Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Σέρρες

Σχετικά

Διδασκαλία 60 λεπτών 

Στο φροντιστήριό μας η διδακτική ώρα διαρκεί εξήντα λεπτά, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα συζήτησης και επίλυσης περοσσοτέρων θεμάτων με τους μαθητές. 

 

Τμήματα τεσσάρων ατόμων 

Τα ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα τεσσάρων ατόμων του φροντιστηρίου μας, δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να ξεχωρίσουν και στους καθηγητές τη δυνατότητα να εστιάσουν στις ανάγκες τους. 

 

Ηλεκτρονική τάξη 

Με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας δημιουργήσαμε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τάξης, ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε σημειώσεις και τυπολόγια των καθηγητών μας, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης. 

 

Έμπειροι καθηγητές 

Το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου μας στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους στην ειδικότητά τους καθηγητές, οι οποίοι με μεταδοτικότητα παρέχουν στους μαθητές όλες τις γνώσεις που χρειάζονται.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

B΄ Λυκείου

Επαγγελματικό Λυκείο

Όλες οι Ειδικότητες

Όλες οι Ειδικότητες