Κέντρο Μαθηματικής Παιδείας Αθήνα

Κέντρο Μαθηματικής Παιδείας Αθήνα

Σχετικά

Το Κέντρο Μαθηματικής Παιδείας είναι ενα Πανεπιστημιακό φροντιστήριο το οποίο εξειδικεύεται στην διδασκαλία κι οργάνωση Πανεπιστημιακών μαθημάτων Μαθηματικών και απευθυνέται σε σπουδαστές των: 

· Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Μαθηματικών- Φυσικής - Πληροφορικής και Τηλεποικοινωνιών) 

. Τμήμα Μαθηματικών των Πανεπιστημιών Αιγαίου, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Ιωαννίνων, Πατρών 

· Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

· Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

· Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

· Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

 

Ποιοτική καθοδήγηση και υποστήριξη στα δύσβατα αλλά κι όμορφα μονοπάτια των Μαθηματικών με στόχο την αφομοίωση των απαραίτητων στοιχείων που θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία 

- ολοκληρωμένα συγγράμματα για κάθε μάθημα με σαφή και αναλυτική πορεία τα οποία βοηθούν αποτελεσματικά στην κατανόηση της θεωρίας και στην καλλιέργεια της σκέψης του αντίστοιχου μαθήματος. 

- πλήθος λυμένων προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και θέματα παλαιοτέρων ετών, εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. 

- εργασίες για το σπίτι με σκοπό την προσωπική εξοικείωση καθώς και τον προσδιορισμό τυχόν αδυναμιών ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. 

- κάλυψη προαπαιτούμενης ύλης όπου κρίνεται αναγκαίο και ειδικότερα για σας που έχετε αποσυνδεθεί από την σχολή 

- ειδική προετοιμασία και καθοδήγηση για τους πρωτοετείς φοιτητές 

- Δυνατότητα για μαθήματα κατ' οίκον 

- Βέλτιστος λόγος ποιότητας τιμής

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
Τμήματα Μαθηματικών
Τμήματα Φυσικής
Τμήματα Πληροφορικής
Τμήματα Τηλεποικοινωνιών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

AEI
ΕΑΠ
Θετικές Σχολές
Φοιτητικά Τμήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ