Παιδικός Σταθμός Ο Κήπος των Αστεριών

Παιδικός Σταθμός Ο Κήπος των Αστεριών

Σχετικά

Στον παιδικό σταθμό, νοιαζόμαστε για τη φροντίδα των παιδιών σας όσο κι εσείς... 

Ένα παιδί, δεν είναι έτοιμο να ακολουθήσει τους γοργούς, συχνά εξαντλητικούς ρυθμούς της σημερινής πραγματικότητας. Χρειάζεται ψυχική ηρεμία και προσήλωση για να μπορέσει να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του. 

Η επίβλεψη του παιδιού αποτελεί ασφαλώς πρωταρχικό μέλημα του παιδικού μας σταθμού. 

Όμως, αρχή μας είναι , η αρμονική ανάπτυξη του βασισμένη στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις όπως ηθική και κοινωνική αγωγή , αισθητηριακές και λεκτικές ασκήσεις , που βοηθούν να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. 

Στις άνετες αίθουσες, δίνουμε έμφαση στην καθαριότητα και στο εξελιγμένο παιδαγωγικό υλικό.

 

Στον Κήπο των Αστεριών σας περιμένουμε να μοιραστούμε την ευθύνη για το σημαντικότερο πρόσωπο της ζωής σας, το παιδί σας!

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-4,5 ετών