Ξένες Γλώσσες Κοκκινέας Αινείας, Αμπελόκηποι

Ξένες Γλώσσες Κοκκινέας Αινείας, Αμπελόκηποι

Σχετικά

Η ομάδα μας... ... απαρτίζεται από καθηγητές Διπλωματούχους Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία διδασκαλίας στην Δημόσια και Ιδιωτική Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Η πλήρης κατάρτιση στη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής και Ελληνικής Γλώσσας, το κέφι και η όρεξη για δουλειά είναι δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα. 

Στόχος Φροντιστηρίου Στόχος αποτελεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σας εγγυόμαστε για την επιτυχία σας σε όλα τα πτυχία

Τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ελληνικά για ξένους παύουν να είναι ακατανόητοι θόρυβοι και μορφοποιούνται σε γλώσσες κατανοητές, εργαλεία για επικοινωνία, σπουδές και εύρεση εργασίας. 

Ευχάριστοι καινοτόμοι τρόποι εκμάθησης με διαδραστικό υλικό και ξεχωριστή ευαισθησία για κάθε μαθητή, πάντα σε επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς εάν πρόκειται για παιδιά ή με τον ίδιο τον σπουδαστή έαν πρόκειται για ενήλικες. Σε κάθε περίπτωση η μεγιστοποίηση της απόδοσης είναι προτεραιότητα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά