Φροντιστηριακό Συγκρότημα Κορυφή

Φροντιστηριακό Συγκρότημα Κορυφή

Σχετικά

Αγαπητοί γονείς και μαθητές 

Το Φροντιστήριο Κορυφή έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των Θεσσαλονικέων ως το Φροντιστήριο των επιτυχιών. Εδώ και δεκαετίες πρωτοστατεί στη φροντιστηριακή εκπαίδευση της πόλης μας, προετοιμάζοντας υποψηφίους για την τριτοβάθμια παιδεία και γιορτάζοντας μαζί τους την επιτυχία τους. 

Είναι τιμή μας που στις αίθουσες της Κορυφής φοίτησαν ως μαθητές καταξιωμένοι σήμερα επιστήμονες της πόλης μας. Αυτό το έργο της γαλούχησης μαθητών ως μελλοντικών επιστημόνων συνεχίζουμε μέχρι σήμερα, έχοντας απόλυτη συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε. 

Το έργο μας τροφοδοτείται από τον σεβασμό μας προς την ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε μαθητή μας και την υπευθυνότητα προς τους γονείς, που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους. Το υπηρετούμε με συνέπεια όλοι μας, γραμματεία, καθηγητές και διεύθυνση, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πλήρωση των αναγκών κάθε μαθητή. 

Επιδίωξή μας είναι στο τέλος της κάθε χρονιάς να αποχαιρετούμε χαμογελαστά πρόσωπα ευτυχισμένων φοιτητών και συγκινημένων γονέων. Και το πετυχαίνουμε, δικαιώνοντας όσους μας επέλεξαν. 

Έχοντας μέλημα τη συνεχή επικοινωνία και την ουσιαστική συνεργασία μαθητή-καθηγητή, διαμορφώνουμε ολιγομελή τμήματα. Έτσι ο κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει απορίες, αλλά και ο καθηγητής να ελέγχει διαρκώς το επίπεδο κατανόησης και εμπέδωσης της ύλης, ώστε να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του αν κριθεί απαραίτητο. 

Παράλληλα, φροντίζουμε τα τμήματά μας να είναι ομοιογενή, ώστε όλοι οι μαθητές να συμβαδίζουν και να αφομοιώνουν την ύλη στο βαθμό που απαιτείται για τις εξετάσεις. Στην Κορυφή προσφέρονται όλα τα μαθήματα όλων των προσανατολισμών και ο μαθητής μπορεί να επιλέξει αυτά που θέλει να παρακολουθήσει. 

 

Επιπλέον, ήδη από τη Β΄ Λυκείου ξεκινάμε την προετοιμασία των μαθητών μας στην ύλη της Γ΄ Λυκείου, που είναι και η εξεταζόμενη, πάντα από μηδενική βάση, για να είναι όλοι σε θέση να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν. 

 

 

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής