Φροντιστήριο Γκρουπ Κουφοπούλου

Φροντιστήριο Γκρουπ Κουφοπούλου

Σχετικά

Οι επιτυχίες των Γκρουπ Κουφόπουλου οφείλονται στο σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουν: 

 • Υψηλός βαθμός οργάνωσης και προγραμματισμού 

 • Ειδικές σημειώσεις 

 • Κάλυψη όλων των κενών 

 • Πλήρη εμπέδωση της διδακτέας ύλης 

 • Συχνές επαναλήψεις, επισημάνσεις 

 • Εξάσκηση με θέματα εκτός σχολικού βιβλίου 

 • Εκμάθηση της σωστής διατύπωσης των εννοιών 

 • Προγραμματισμένα διαγωνίσματα 

 • Εκπαίδευση της μεθόδου και της τεχνικής του γραπτού 

 • Αντικειμενική αξιολόγηση με πανελλαδικά διαγωνίσματα 

 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του μαθητή 

 • Μεθοδολογία στην οργάνωση της σκέψης 

 • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας 

 • Αξιοποίηση του χρόνου με συστηματοποίηση της μελέτης 

 • Μείωση του φόβου και αύξηση του θάρρους του μαθητή 

 • Διαρκής συνεργασία με τους γονείς 

 • Χαμηλά δίδακτρα

 

Επιτυχία δεν σημαίνει μόνο «ξέρω την ύλη». 

Σημαίνει κυρίως «ξέρω να γράφω σωστά την ύλη»

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής