Φροντιστήρια Κύβος

Φροντιστήρια Κύβος

Σχετικά

Καλώς Ήρθατε στον Κύβο 

Το φροντιστήριο Κύβος είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας φροντιστηριακής εμπειρίας μας, καθώς και της φιλοδοξίας μας για την ουσιαστικότερη προσφορά στο μαθητή. Ικανοποιεί στο μέγιστο την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη φροντιστηριακή παιδεία και έχει καταξιωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης για την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου έργου του. 

Το έργο αυτο επικεντρώνεται σε τρεις βασικές συνιστώσες της εκπαίδευσης: διδάσκοντες, περιεχόμενο σπουδών καιυλικοτεχνική υποδομή. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην επιλογή των καθηγητών μας που διαθέτουν άρτια παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση ενώ κατέχουν καλα τη διδακτική τέχνη, που προϋποθέτει αγάπη για το μαθητή, γνώση των ιδιαιτεροτήτων που έχει και σεβασμό της προσωπικότητας του.

Ειναι ακούραστοι, αφοσιωμένοι στο διδακτικό τους έργο, καθοδηγούν το μαθητή και του μεταδίδουν με αποτελεσματικότητα τη γνώση και την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται για να πετύχει. Τα τμηματά μας συγκροτούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια , ενω διαρκώς παρακολουθείται η επίδοση και η παρουσία του μαθητή στο φροντιστήριο. 

Η έγκαιρη ολοκλήρωση την ύλης δίνει τη δυνατότητα πολλών επαναλήψεων και γίνονται επιπλέον δωρεάν ώρες μαθημάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οι μαθητές πέρα από την προφορική εξέταση συμμετέχουν υποχρεωτικά σε γραπτά τεστ και σε διαγωνίσματα που δίνουν τη δυνατότητα εμπέδωσης της ύλης. 

Στους σύγχρονους και άνετους χώρους εχουν ενσωματωθεί νέες τεχνολογίες, δίνοντας έτσι στον έμπειρο καθηγητή περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματός του. 

 

Φίλε μαθητή στο φροντιστήριό μας σε περιμένει πολύ δουλειά που θα την κάνουμε μαζί. 

Μια δουλειά που θα σε κάνουμε να αγαπήσεις και να εργαστείς σε αυτή με συνέπεια, κατανόηση και μεθοδικότητα. 

Μια δουλειά που θα σου δώσει ολα τα εφόδια να προοδεύσεις και να πετύχεις τους στόχους σου 

 

Διδασκαλία 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν, να αφομοιώσουν και να διαχειρίζονται το γνωστικό υλικό. 

Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό μας, με γνώσεις, συγγραφική εργασία, διδακτική πείρα και παιδαγωγική ευαισθησία, εργάζεται μεθοδικά και βρίσκεται πάντα κοντά στα παιδιά. 

Η διδασκαλία γίνεται σε ολιγομελή τμήματα, τόσο σε αίθουσες με θρανία όσο και σε αίθουσα με συνεδριακό γραφείο και προβολικό σύστημα. Επιπλέον, παρέχεται στους μαθητές ενισχυτική διδασκαλία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. 

Τέλος, με στοχευμένο πρόγραμμα σπουδών και χρονοδιάγραμμα απομένει πάντα ο απαιτούμενος -για κάθε τάξη- χρόνος για επαναλήψεις πριν από τις εξετάσεις. Μελέτη Καθώς η σωστή και τακτική μελέτη αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία και την πρόοδο των μαθητών, στον «ΚΥΒΟ» μεριμνούμε για την καλύτερη οργάνωση και τον αποδοτικότερο τρόπο διαβάσματός τους. 

Οι μαθητές μας μαθαίνουν: πώς να διαχειρίζονται τη διδαχθείσα ύλη, πώς πρέπει να διαβάζουν να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους να μην αφήνουν εκκρεμότητες να θέτουν προτεραιότητες να αξιολογούν την καθημερινή τους προσπάθεια. 

Ακόμα, όταν οι καθηγητές το κρίνουν απαραίτητο, η μελέτη πραγματοποιείται στον χώρο του φροντιστηρίου, με προσωπική επιτήρηση και καθοδήγησή τους. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο και συμμεριζόμενοι την αγωνία σας, φροντίζουμε να βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία μαζί σας. Έτσι: 

 

Ενημέρωση γονέα 

Πραγματοποιούμε δύο φορές τον χρόνο τακτική ενημέρωση αλλά και άλλες προγραμματισμένες προσωπικές συναντήσεις, όπου ειδοποιείστε για την απόδοση των παιδιών σας και συντονίζουμε από κοινού ενέργειες για τη βελτίωσή τους και την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών τους. 

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας βρίσκονται στη διάθεσή σας κάθε στιγμή που εσείς κρίνετε αναγκαία και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους είτε τηλεφωνικά είτε στον χώρο του φροντιστηρίου. Ειδοποιείστε ΑΜΕΣΑ για τυχόν απουσίες των παιδιών σας και παραλήψεις στις υποχρεώσεις τους. 

 

Προσφέρουμε συμβουλευτική μαθητών και γονέων, όπου παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και αποσαφηνίζουμε έννοιες όπως «Επιστημονικά Πεδία», «Βαθμός πρόσβασης», «Συντελεστής Βαρύτητας», «Υπολογισμός Μορίων» 

Φροντίζουμε για την καλύτερη καθοδήγηση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών μας, παρουσιάζοντάς τους το σύνολο των σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο, το πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. 

Και βέβαια βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων, για την αποφυγή τυχόν λαθών και παραλήψεων.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής