Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης "Δημοτικό Άγιος Διονύσιος"

Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης "Δημοτικό Άγιος Διονύσιος"

Σχετικά

Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών είναι ένα εκπαιδευτήριο μη κερδοσκοπικού προσανατολισμού, με παράδοση δύο αιώνων, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας. Είναι ένα από τα παλαιότερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας και ανήκει στο καθολικό μοναχικό Τάγμα των Μαριανών Αδελφών, που ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1817 από τον ιερέα και Άγιο της Καθολικής Εκκλησίας Μαρκελλίνο Champagnat. 

Σκοπός του ιδρυτή του Τάγματος ήταν η μόρφωση και η χριστιανική διαπαιδαγώγηση των νέων της εποχής του, ώστε να γίνουν «καλοί χριστιανοί και ενάρετοι πολίτες». Σταδιακά, η πρώτη μοναχική κοινότητα του 1817 αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε, αποκτώντας μια παγκόσμια διάσταση, μέσω της οποίας δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό δίκτυο, που απλώνεται σήμερα σε 82 χώρες ανά τον κόσμο. 

Στις χώρες αυτές, 76.300 Μαριανοί Αδελφοί και Λαϊκοί ακολουθούν τη Μαριανή Παιδαγωγική και διατηρούν σχολεία και πανεπιστήμια, στα οποία φοιτούν περίπου μισό εκατομμύριο νέοι. Στην Ελλάδα οι Μαριανοί Αδελφοί ήρθαν το 1907, για να αναλάβουν τη Διεύθυνση του Λεοντείου Λυκείου, που ανήκε στην Καθολική Εκκλησία, βρισκόταν στην Αθήνα, στην οδό Σίνα και δραστηριοποιείτο ήδη από το 1838. 

Πρόκειται λοιπόν για ένα σχολείο, η ίδρυση του οποίου σχεδόν συμπίπτει χρονικά με τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Μάλιστα, κατά τα έτη 1961 – 1962, το σχολείο της οδού Σίνα μεταφέρθηκε στη Νέα Σμύρνη. Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία του 1920, το έργο των Μαριανών Αδελφών είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστό στην αθηναϊκή κοινωνία, με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μαθητών τους.

 Για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, οι Μαριανοί Αδελφοί το 1924 ξεκινούν την οικοδόμηση ενός νέου κτιρίου στα Πατήσια, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1927. Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών στις μέρες μας εξακολουθεί να στεγάζεται στα ιστορικά κτίρια του 1924 και 1926, αλλά έχει επεκταθεί και εκσυγχρονιστεί πολλές φορές (1976, 1998, 2009), ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις διδακτικές και παιδαγωγικές ανάγκες ενός εκπαιδευτηρίου του 21ου αιώνα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Δημοτικό