Σχολή Χορού Line of Dance Κέντρο

Σχολή Χορού Line of Dance Κέντρο

Σχετικά

Η σχολη Line of Dance, από το 2006, ενθαρρύνει χορευτές όλων των επιπέδων να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι εκπαιδευτές είναι ιδιαίτερα πεπειραμένοι στην τέχνη τους και γενναιόδωροι με τις γνώσεις και την ενθάρρυνσή τους στην τάξη. 

Η διδασκαλία είναι προσανατολισμένη προς την παρακίνηση του μαθητή και να ενθαρρύνει την προσωπική εξερεύνηση της κίνησης. Όλα τα μαθήματα στη σχολή μας έχουν μια ισχυρή τεχνική βάση, αλλά με έμφαση στην προσωπική έκφραση. 

 

Line of Dance since 2006 encourages dancers of all levels to reach their maximum potential. Instructors are highly experienced in their art and generous with their knowledge and encouragement in class. 

Instruction is geared toward motivating the individual student and encouraging personal exploration of movement. All classes at Line of Dance have a strong technical base but are eclectic in their style of movement expression.

Σπουδές-Ειδικότητες

Όλα τα επίπεδα