Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας Logos

Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας Logos

Σχετικά

Μέθοδος Logos

Ο καλύτερος τρόπος να μάθει κανείς μια γλώσσα είναι να τη μιλήσει Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζονται πολλά και διάφορα εναύσματα. Αυτά δίνονται από κείμενα, φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο, τραγούδια και εφαρμόζονται σε συζητήσεις, διαλόγους, παιχνίδι ρόλων, εισηγήσεις κτλ. 

Γλωσσοδιδακτική μέθοδος 

Για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζουμε ένα μίγμα γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων. Τη βάση αποτελεί η επικοινωνιακή μέθοδος, όπου η δομή της γλώσσας ενώνεται με τη χρήση της. Ο μαθητής μαθαίνει για παράδειγμα πώς να διατυπώνει μια προτροπή χρησιμοποιώντας διάφορες δομές και λαμβάνοντας υπόψη του εξωγλωσσικές συνθήκες όπως την περίσταση ή τον ρόλο των ομιλούντων. 

Δύο καθηγητές, περισσότερες εναλλαγές 

Σε κάθε τμήμα υπάρχουν κατά κανόνα δύο καθηγητές. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με δύο προσωπικότητες, ακούν δύο φωνές και πιθανώς διαφορετικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας. Μετάδοση λεξιλογίου στα γερμανικά, γραμματική = έκφραση. Ιδιαίτερα στη μέση βαθμίδα η χρήση της μητρικής μειώνεται δραστικά και η ερμηνεία του λεξιλογίου γίνεται στα γερμανικά. Η μετάδοση της γραμματικής γίνεται με ασκήσεις που συνδυάζουν πολλά φαινόμενα και εισάγουν σταδιακά νέα. Αντιλαμβανόμαστε τη γραμματική ως μέσο έκφρασης κι όχι ως ένα σύστημα κανόνων που οφείλει ο μαθητής να αποστηθίσει. 

Τακτικά τεστ δείχνουν την πρόοδο του μαθητή 

Τακτικά (προαιρετικά) τεστ δείχνουν κατά πόσο έχει εμπεδωθεί η διδαχθείσα ύλη και σε ποιους τομείς πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια που γίνεται. Κενά ή δυσκολίες εντοπίζονται νωρίς και οι καθηγητές του τμήματος προτείνουν λύσεις. Όχι μόνο γλωσσικές γνώσεις αλλά και πολιτισμικές. Ζητούμενο είναι να γνωρίσει κανείς τη γερμανική κουλτούρα και νοοτροπία κι όχι μόνο να μάθει τη γλώσσα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Γερμανικά

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Γερμανικά