Φροντιστήρια Λουκίδη

Φροντιστήρια Λουκίδη

Σχετικά

1968-2016, 48 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. 

Στη μακρόχρονη αυτή πορεία μας βρισκόμαστε στο πλευρό των υποψηφίων, παρά τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και της γενικότερης αστάθειας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο στόχος μας συμπίπτει με τον στόχο των μαθητών μας, την εισαγωγή τους στη σχολή της προτίμησής τους. 

Η εμπειρία μας, οι γνώσεις μας, ο επαγγελματισμός μας, η αγάπη μας για τα παιδιά σε συνδυασμό με τη θέληση, την επιμονή και υπομονή, τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών, μας οδηγούν με σιγουριά στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. 

Η οργάνωση και η λειτουργία του φροντιστηρίου μας στηρίζεται κυρίως στο εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και στην αντιμετώπιση κάθε μαθητή μας ως ξεχωριστής προσωπικότητας με ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες. Η συνεχής καθοδήγηση και στήριξη των μαθητών με συνέπεια, εντιμότητα και αφοσίωση από το έμψυχο δυναμικό μας αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής μας. 

Η συστηματική προσπάθεια για να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες συντελείται με τη συνεχή προσαρμογή μας στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και με την αδιάλειπτη ενημέρωση και κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού μας. 

Σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, άνετο και πρωτοποριακό η διδασκαλία γίνεται ευχάριστη διαδικασία και η σχέση καθηγητή – μαθητή καλλιεργείται σ’ ένα χώρο προσεχτικά σχεδιασμένο για τον σκοπό αυτό. Η διαφορετική παιδαγωγική μας αντίληψη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψυχολογία των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπως αυτοί που διαθέτουμε καθώς και επιπλέον παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. 

Παράλληλα λοιπόν με τη διδασκαλία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αίθουσες με σύγχρονους υπολογιστές ενισχύοντας τη διαδικασία της μάθησης και ενσωματώνοντας τη χρήση τους στην καθημερινή δραστηριότητα τους. Οι χιλιάδες μαθητές μας και σημερινοί επιστήμονες είναι οι μάρτυρες του έργου και των προσπαθειών μας. 

Οι επιτυχίες τους η δικαίωση μας. Η μεγάλη οικογένεια των φροντιστηρίων Λουκίδη μετά από 45 χρόνια ενεργής παρουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζει έχοντας τον ίδιο στόχο και το ίδιο όραμα με την πρώτη χρονιά. Επιτυχημένους επιστήμονες – ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

Τοποθέτηση μαθητών σε διάταξη ομάδας εξασφαλίζοντας: αμεσότητα αδιάλειπτη συνεργασία καθηγητή – μαθητή ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μαθητών Αίθουσες με σύγχρονους υπολογιστές και πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο internet. Αίθουσες άνετες, σύγχρονες, πρωτοποριακές όπου η διδασκαλία μετατρέπεται σε ευχάριστη διαδικασία. Μελετητήρια όπου οι μαθητές διαβάζουν με την επίβλεψη και βοήθεια των καθηγητών τους.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

Προπτυχιακά

Προπτυχιακά

Φοιτητικά Μαθήματα