Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Σχετικά

Τα Εκπαιδευτήρια αποτελούν σήμερα μια σύγχρονη και δυναμική κοινότητα παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, αναγνωρισμένη σε όλη την Ελλάδα. 

Τα Εκπαιδευτήρια περιλαμβάνουν: Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, κέντρο συμβουλευτικής και τμήματα προετοιμασίας για σπουδές στο εξωτερικό.

Σπουδές-Ειδικότητες

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Παιδικός Σταθμός
Νηπιαγωγείο
Ιδιωτικό Σχολείο