Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη - schol.io
logo

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Σχετικά

Τα Εκπαιδευτήρια αποτελούν σήμερα μια σύγχρονη και δυναμική κοινότητα παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, αναγνωρισμένη σε όλη την Ελλάδα. 

Τα Εκπαιδευτήρια περιλαμβάνουν: Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, κέντρο συμβουλευτικής και τμήματα προετοιμασίας για σπουδές στο εξωτερικό.

Σπουδές-Ειδικότητες

  Δημοτικό
  Γυμνάσιο
  Λύκειο
  Παιδικός Σταθμός
  Νηπιαγωγείο
  Ιδιωτικό Σχολείο