Παιδικός Σταθμός Μαργαρίτα Νέα Κρήνη

Παιδικός Σταθμός Μαργαρίτα Νέα Κρήνη

Σχετικά

ΣΚΟΠΟΣ 

Στόχος του σταθμού είναι να εφαρμόσει προγράμματα που εστιάζουν και τοποθετούν τα παιδιά στο κέντρο των εξελίξεων (παιδοκεντρική διδασκαλία). Κάθε εφαρμογή αξιολογείται μέσω της παρατήρησης, καταγραφής και συλλογής πληροφοριών για την πορεία και εξέλιξη κάθε παιδιού ξεχωριστά, στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στις ίδιες τις εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν το έργο τους ως προς τα αποτελέσματα και την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Παρέχεται ένα πλούσιο και αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραμμα μέσα σε ένα εμπλουτισμένο και οργανωμένο περιβάλλον. Οι μαθησιακοί στόχοι και εφαρμογές προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών. 

Αυτό σημαίνει πως εφαρμόζονται διαφορετικά προγράμματα αντίστοιχα των ηλικιών (12 μηνών – 24 μηνών, 2 ετών – 3 ετών, 3 ετών – 4 ετών, 4 ετων -5 ετών, 5 ετων – 6 ετών) που εξασφαλίζουν την ενεργητική και βιωματική μάθηση των παιδιών καθώς και την εμπλοκή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία στηρίζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις (piaget, Vigotsky, Gardner, κ.α.) 

 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός , το πρόγραμμα του και το σύστημα «Reggio Emilia» 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός εφαρμόζει το διεθνές παιδαγωγικό σύστημα «Reggio Emilia». Το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης του Reggio Emilia, στην Ιταλία, έχει αναγνωρισθεί και ανακηρυχθεί ως ένα από τα καλύτερα συστήματα προσχολική εκπαίδευσης στον κόσμο. 

Τα τελευταία 30 χρόνια, οι εκεί εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή δημιουργική προσέγγιση, η οποία καλλιεργεί τη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω μιας συστηματικής εστίασης στη συμβολική αναπαράσταση. 

Τα μικρά παιδιά ενθαρρύνονται να διερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν μέσα από πολλές «γλώσσες» ή μορφές έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του λόγου, της κίνησης, του σχεδίου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, του παιχνιδιού με τις σκιές, του κολάζ και της μουσικής. 

Οδηγεί τα παιδιά σε εκπληκτικά επίπεδα συμβολικής δεξιότητας και δημιουργικότητας. Το σύστημα συμπεριλαμβάνει την ολοήμερη αγωγή του παιδιού, που είναι ανοικτή για όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Σπουδές-Ειδικότητες