Παιδικός Σταθμός Μαργαρίτες Συκιές

Παιδικός Σταθμός Μαργαρίτες Συκιές

Σχετικά

Το παιδαγωγικό εργαστήρι Μαργαρίτες είναι ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών ηλικίας 2,5 - 5 ετών. Το όμορφο και οικογενειακό περιβάλλον, το ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και το πλούσιο σε ερεθίσματα παιδαγωγικό υλικό, δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύσσονται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές. 

Η υπευθυνότητα, η επιδοκιμασία και η αγάπη είναι τα βασικά κριτήρια, με τα οποία αντιμετωπίζουμε τα παιδιά, αποσκοπώντας στην ομαλή και υγιή ένταξη τους στην ομάδα, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε, πως το κάθε παιδί αποτελεί μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα. 

Με τη θετική πάντα, παρέμβαση μας στην κοινωνικότητα του παιδιού, επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την κρίση και τη νοημοσύνη τους και να εξελιχθούν σε αυτόνομες προσωπικότητες, αβίαστα, μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας, κατανόησης και συναισθηματικής ασφάλειας. 

 

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα, που ακολουθείται, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία επιτυγχάνουν μια σύγχρονη προσχολική αγωγή και δίνεται στους γονείς κατά τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα για την πληρέστερη ενημέρωσή τους πάνω στα θέματα, που διαπραγματεύεται: 

  • Σωστή διαπαιδαγώγηση 

  • Μαθήματα συμπεριφοράς 

  • Περιβαλλοντική αγωγή με συζητήσεις και επεξεργασίες θεμάτων από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού 

  • Ασκήσεις και υλικό για την ανάπτυξη της γλώσσας, της σκέψης και της νοημοσύνης 

  • Μαθηματικές, προγραφικές, προαναγνωστικές έννοιες για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

  • Μουσικοκινητική αγωγή - ψυχοκινητικές ασκήσεις - φυσική και ρυθμική αγωγή για την ανάπτυξη των ψυχικών και σωματικών δεξιοτήτων 

  • Εικαστικές τέχνες, οι οποίες ωθούν το παιδί στο να εκφραστεί και να δημιουργήσει ελεύθερα, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας τη φαντασία του (χειροτεχνίες, ζωγραφική, κολλάζ, πηλοπλαστική) 

  • Παραμύθια, κουκλοθέατρο, θεατρικό - δραματικό παιχνίδι 

  • Μουσική αγωγή Ομαδικά παιχνίδια - Ελεύθερη απασχόληση 

  • Εκμάθηση ξένης γλώσσας (αγγλικά) 

 

Τη διαπαιδαγώγηση και φροντίδα των παιδιών αναλαμβάνουν 2 έως 3 παιδαγωγοί, ανάλογα με τις ανάγκες, που προκύπτουν κάθε σχολική χρονιά, ενώ το παιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμόζεται και διαμορφώνεται έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ηλικίας που καθορίζουν τα τμήματα. 

Παράλληλα στο Προνηπιακό τμήμα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια με τα παιδιά, έστι ώστε να γίνει μια ικανοποιητική και αποδοτική προετοιμασία με προγραφικές, προαναγνωστικές και προμαθηματικές έννοιες και ασκήσεις, εφοδιάζοντας τα παιδιά με τις βασικές γνώσεις για το δύσκολο ξεκίνημά τους, αρχικά στο Νηπιαγωγείο και έπειτα στο Δημοτικό σχολείο. 

Ο παιδικός σταθμός Μαργαρίτες διατηρεί την έδρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης στην οδό Ν. Μπελογιάννη 36 και λειτουργεί συνεχώς από το 1996.

Σπουδές-Ειδικότητες