Παιδικός Σταθμός Μάρη Ρεντζέπη

Παιδικός Σταθμός Μάρη Ρεντζέπη

Σχετικά

Στον παιδικό σταθμό Ρεντζέπη Μάρη, στην Καλλιθέα, πρωταρχικό μας μέλημα είναι να αισθανθούν τα παιδιά, που έρχονται στο χώρο μας, αγάπη και ασφάλεια. 

Η αμέριστη αγάπη για το παιδί, η βαθιά κατανόηση για τις ανάγκες του, καθώς και η επιθυμία για δημιουργική ενασχόληση με τον κόσμο του παιδιού, οδήγησαν στην ίδρυση ενός κέντρου προσχολικής αγωγής, το οποίο φέτος κλείνει τα 15 χρόνια λειτουργίας του. 

Στους ιδιαίτερα άνετους χώρους του σταθμού μας, επιλεγμένες παιδαγωγοί, ειδικοί επιστήμονες και προσωπικό έχουμε σαν στόχο, μέσα από ένα εξελικτικό πρόγραμμα αγωγής και μάθησης, να αναπτύξουμε, με τον καλύτερο τρόπο, τις ικανότητες του κάθε παιδιού, σ’ αυτά, τα τόσο σημαντικά για τη μετέπειτα πορεία του, χρόνια. 

Με υπευθυνότητα και μέθοδο, με χαμόγελο, καλή διάθεση και αγάπη, σε συνεργασία με σας, κάθε χρόνο που περνά, όλο και περισσότερο, στοχεύουμε στη ξεχωριστή φροντίδα και ασφάλεια του δικού σας παιδιού μέσα σ’ ένα οικείο, ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον. 

Η παιδαγωγική μας θεώρηση Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να αισθανθούν τα παιδιά που έρχονται στο χώρο μας αγάπη και ασφάλεια. Να γνωρίσουν το προσωπικό του σχολείου μας, τις νηπιαγωγούς, τους ειδικούς συνεργάτες και, κυρίως, να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τη δική τους δασκάλα. 

Τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στο σχολικό περιβάλλον και ευθύνη μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που τους επιτρέπουν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, τις προτιμήσεις τους και τις ανάγκες τους.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών