Παιδικός σταθμός Μαριονέτες

Παιδικός σταθμός Μαριονέτες

Σχετικά

Ο Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ», βρίσκεται σε λειτουργία από το έτος 1989, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κατάστημα και βρίσκεται επί της οδού Ακρίτα 19 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, υπό τη Διεύθυνση των αδελφών Ευαγγελίας και Βασιλικής Παρασκευά. 

Πρόσφατα δε, κατά το έτος 2013 ανακαινίστηκε ριζικά ως προς τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς του χώρους. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από την ΕΕΤΑΑ. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού ακολουθεί το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για την προσχολική αγωγή. Με σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθόδους όπως η διαθεματική προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας (project). 

Οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες αλλά αναδυόμενες και τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε είναι: η μουσική, τα εικαστικά, η δραματική αγωγή, η γεωγραφία, η ιστορία, η προφορική επικοινωνία, η ανάγνωση, η γραφή, η παιδική λογοτεχνία, τα μαθηματικά, η φυσική αγωγή, η μουσικοκινητική αγωγή καθώς και οι φυσικές επιστήμες.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών