Κέντρο Μελέτης Μάθε αλλιώς Χαριλάου

Κέντρο Μελέτης Μάθε αλλιώς Χαριλάου

Σχετικά

Το κέντρο σχολικής μελέτης Μάθε Αλλιώς δημιουργήθηκε με ένα μόνο σκοπό , να αποδείξει ότι η μάθηση δεν θέλει κόπο ..αλλά τρόπο! 

Το κέντρο μελέτης Μάθε Αλλιώς δεν είναι φροντιστήριο, ασχολούμαστε με τις ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά βασιζόμενοι στους δικούς του προσωπικούς ρυθμούς στο πλαίσιο μιας μικρής ομάδας. 

Δεχόμαστε εγγραφές όλο τον χρόνο. Το πρώτο μάθημα είναι δοκιμαστικό. Παραδίδονται και ιδιαίτερα μαθήματα. 

 

Λειτουργούμε και Σάββατο πρωί. 

Τάνη Ευτυχία 

Τάνη Γεωργία