Φροντιστήρια Μαυρομιχάλη Τρίλοφος

Φροντιστήρια Μαυρομιχάλη Τρίλοφος

Σχετικά

Τα Φροντιστήρια Μαυρομιχάλη στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου. 

  • Οικονομικά πακέτα σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

  • Νέο πρόγραμμα μαθημάτων & σύστημα εξετάσεων για το Γυμνάσιο. 

  • Πολύ ελκυστικό οικονομικό πακέτο σε μαθηματικά, φυσική, γλώσσα, ιστορία.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής