MBS College of Crete

MBS College of Crete

Σχετικά

Εμείς στο MBS College of Crete, μέλος του ομίλου Μ. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ, σας μιλάμε για μια εμπειρία στην ποιοτική και εξειδικευμένη γνώση από το 1979 που δημιουργήσαμε και το πρώτο μας εκπαιδευτήριο.

Σήμερα, μετά από 39 χρόνια μπορούμε και σας μιλάμε για δομές και συνεργασίες κύρους, με διεθνή αποδοχή, για παροχή σύγχρονης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι διεθνείς αγορές απαιτούν από τους σημερινούς πτυχιούχους ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίσουν επιτυχημένη καριέρα στο δύσκολο και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Το MBS College of Crete είναι Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, προσφέροντας αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ισότιμα των Ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων.

​Οι διεθνείς συνεργασίες του MBS College of Crete ξεκίνησαν από το 1979, με διακεκριμένα κρατικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, παρέχουν υψηλής ποιότητας Ανώτατη Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των φοιτητών του MBS College of Crete, πραγματώνεται σε υπερσύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια.

Η ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική έρευνα που δίνουν τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας των προγραμμάτων σπουδών τους. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον του MBS College of Crete δημιουργεί τις άριστες προϋποθέσεις υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων, σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προπτυχιακές Σπουδές-Bachelor

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences

Επιστήμες Υγείας - Health Sciences

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences

Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Humanities and Social Sciences

Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business