Παιδικός Σταθμός Μελισσάκια Εύοσμος

Παιδικός Σταθμός Μελισσάκια Εύοσμος

Σχετικά

Ο Παιδικός Σταθμός " Μελισσάκια" βρίσκεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης,

στην οδό Αγίου Αθανασίου 23.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5-2,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών