Φροντιστήρια Μέθοδος

Φροντιστήρια Μέθοδος

Σχετικά

Το φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΟΣ ιδρύθηκε το 1992 Όλα αυτά τα χρόνια το φροντιστήριο μας έχει ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης παρέχοντας άρτια εκπαίδευση με την απαιτούμενη οργάνωση και σωστή προετοιμασία. 

Από την ίδρυση μας έχουμε πάντα ως βασική μας προτεραιότητα την καθοδήγηση και στήριξη τόσο των μαθητών μας όσο και των γονέων στην προσπάθεια που καταβάλλεται από κοινού για την επιτυχία στις εισαγωγικές πανελλήνιες εξετάσεις 

Οι επιτυχίες μας όλα αυτά τα χρόνια έχουν ως αποτέλεσμα το φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΟΣ να αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές των μαθητών της περιοχής μας 

 

Η Φιλοσοφία μας 

Το φροντιστήριο διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας από ικανούς και έμπειρους καθηγητές απόλυτα εξειδικευμένους στο γνωστικό τους αντικείμενο. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος ξεκινάει από μηδενική βάση ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να παρακολουθεί την ύλη , αρκεί να το θέλει ο ίδιος , καταβάλλοντας προσπάθεια και συστηματική μελέτη

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής