Παιδικός Σταθμός Μια Φορά και Έναν Καιρό Ηλιούπολη

Παιδικός Σταθμός Μια Φορά και Έναν Καιρό Ηλιούπολη

Σχετικά

Κάθε παιδάκι είναι μοναδικό και κάθε παιδάκι έχει δικαίωμα στην αγάπη, τη χαρά και το παιχνίδι!! 

Κάθε παιδί και μια μοναδική ιστοριούλα... 

Βρεφονηπιακός/παιδικός σταθμός · Νηπιαγωγείο

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 6 μηνών-2 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 2-3 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-4 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 4-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών