Παιδικός Σταθμός Μικρή Αργώ Εύοσμος

Παιδικός Σταθμός Μικρή Αργώ Εύοσμος

Σχετικά

Ο παιδικός σταθμός "Μικρή Αργώ" γίνεται το μέσον που οδηγεί το παιδί στο δρόμο της γνώσης. Με αφετηρία το παιχνίδι η γνώση παίρνει μορφή μέσα από δραστηριότητες λεκτικές και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

Το διδακτικό πρόγραμμα αφορά όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η παροχή ενός ασφαλούς και υψηλού επιπέδου μαθησιακού περιβάλλοντος με έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 10 Μηνών-1,5 Ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 1,5-2,5 Ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 3,5-5 Ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά Ηλικίας 5-6 Ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 2,5-3,5 Ετών