Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο Ο μικρός πρίγκηπας

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο Ο μικρός πρίγκηπας

Σχετικά

Φιλοσοφία 

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και την καθοδήγηση παιδοψυχολόγου, διδάσκονται μουσική, θέατρο, προανάγνωση και προαρίθμηση με θαυμαστή ανταπόκριση και συμμετοχή. Κάθε παιδί εντάσσεται στην ομάδα σαν ξεχωριστή προσωπικότητα αποφεύγοντας τον κίνδυνο της ομαδοποίησης. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε παιδί ανταποκρίνεται διαφορετικά στα ερεθίσματα, έχει τη δική του προσωπικότητα και ξεχωριστές ανάγκες. 

Ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία παρεμβαίνουμε θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού μέσα από την ενεργητική ψυχαγωγία εφαρμόζοντας για κάθε ηλικία το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα που έχει στόχο τη λογικοποίηση της σκέψης των παιδιών, τον πλουτισμό του λεξιλογίου τους, την ανάπτυξη της κρίσης και της νοημοσύνης τους και τη γνωριμία τους με βασικές έννοιες. 

Όλο το πρόγραμμά μας στηρίζεται στην αντίληψη οτι η μάθηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο μιας ελεύθερης «συνολικής» προετοιμασίας του παιδιού. 

Μέσα από την ασφάλεια, την προστασία και τη ζεστασιά προτρέπουμε και βοηθούμε το παιδί να ενταχθεί στην ομάδα και το κοινωνικό σύνολο αναπτύσσοντας έτσι πολύπλευρα την προσωπικότητα τους. 

Η ένταξη των παιδιών στην ομάδα γίνεται μόνο με ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΑΙΧΝΙΔΙ…

Σπουδές-Ειδικότητες