Παιδικός Σταθμός Μητέρα Πανόραμα

Παιδικός Σταθμός Μητέρα Πανόραμα

Σχετικά

Με την σπουδαία παρακαταθήκη των 41 χρόνων συνεχούς προσφοράς στο χώρο της προσχολικής αγωγής και του Νηπιαγωγείου, αναλαμβάνουμε, μετά τη μητρική αγκαλιά, τη φροντίδα και εκπαίδευση των παιδιών σας, από 6μηνών έως και έξι χρονών. 

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ…. ΗΤΑΝ ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ!!!! 

Σύμφωνα με τα νέα κτηριολογικά δεδομένα, με τα πιο σύγχρονα και πιστοποιημένα υλικά κατασκευής, με δυνατότητες για πολλαπλές δράσεις και με έμφαση στην σπουδαιότητα της επαφής των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον, το “Μητέρα Ι” & “Μητέρα ΙΙ” ιδρύθηκαν για να ανοίξουν την αγκαλιά τους για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Tο κάθε παιδί εδώ, έχει την αμέριστη προσοχή μας. 

Προσαρμόζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις δυνατότητες της κάθε ηλικίας. Αναδεικνύουμε κλίσεις, καλλιεργούμε αξίες και δεξιότητες, μεταδίδουμε γνώσεις. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΓΑΠΗ φροντίδα και ενδιαφέρον…. 

Το παιδί προσαρμόζεται ήρεμα και με σιγουριά στο πρώτο σχολικό περιβάλλον, κοινωνικοποιείται, παίζει, δημιουργεί, χαίρεται, ανακαλύπτει την αυτοεικόνα του, διευρύνει σκέψη και δράση, πειραματίζεται και κατακτά κριτική σκέψη. 

Με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, διαρκώς εκπαιδευόμενο, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε συνεργάτες πολλών ετών, στοιχείο που αναδεικνύεται στην αρμονική λειτουργία μας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 2 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5 - 2 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών