Παιδικός Σταθμός Montessori Way of Life

Παιδικός Σταθμός Montessori Way of Life

Σχετικά

Ο Montessori Way of Life είναι ένας νέος Μοντεσσοριανός παιδικός σταθμός - νηπιαγωγείο, που λειτουργεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές που θέτει ο παγκόσμιος μοντεσσοριανός φορέας A.M.I. 

Με σεβασμό στο παιδί, αγάπη και πάθος για την ολόπλευρη ανάπτυξή του, προσφέρουμε αυτό που η Μαρία Μοντεσσόρι ονειρεύτηκε : "Το καλύτερο για το μικρότερο". 

Λειτουργούμε με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά, (εξατομικευμένη διδασκαλία), δίνουμε έμφαση στην κοινωνικοποίησή του, στην ομαλή προσαρμογή του και βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τους γονείς, έχοντας μόνιμο ειδικευμένο στη μοντεσσοριανή μέθοδο παιδαγωγικό προσωπικό. 

Ξεκινήσαμε με αφετηρία τη γέννηση των παιδιών μας και συναντηθήκαμε ως γονείς στο μοντεσσοριανό σπίτι Αλίμου. 

Ταξιδέψαμε με τα παιδιά μας στο ρόλο του μοντεσσοριανού γονέα, μαγευτήκαμε, οραματιστήκαμε και συμπράξαμε με το όραμα και το σκοπό της Μαρίας Μοντεσσόρι για μια εκπαίδευση που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο.

Πιο ανθρώπινο, πιο ειρηνικό. Ακολουθήσαμε την πίστη στο παιδί, εκπαιδευτήκαμε και φτάσαμε εδώ, στην δημιουργία του δικού μας μοντεσσοριανού παιδικού σταθμού – νηπιαγωγείου.

 

Το Montessori Way of Life είναι κομμάτι της ψυχής μας, φτιαγμένο για το παιδί που είναι η ελπίδα και η υπόσχεση για την ανθρωπότητα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών