Μοντεσσοριανή Αγωγή, Πυλαία

Μοντεσσοριανή Αγωγή, Πυλαία

Σχετικά

Το σχολείο μας, “Μοντεσσοριανή Aγωγή”, ιδρύθηκε το 1982. 

Η “Μοντεσσοριανή Aγωγή” είναι το μοναδικό Μοντεσσοριανό σχολείο στην πόλη μας που καλύπτει όλη τη νηπιακή και παιδική ηλικία: Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο – Δημοτικό και βασίζει την δουλειά του εξολοκλήρου στις αρχές της Μοντεσσοριανής φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική η θεμελίωση της προσωπικότητας του παιδιού, ψυχολογική, πνευματική, κοινωνική ολοκληρώνεται στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του. 

Αυτή η προσωπικότητα θεμελιώνεται σύμφωνα με τη μέθοδο Μοντεσσόρι, με την ελεύθερη δράση του παιδιού μέσα σ’ ένα επιστημονικά οργανωμένο περιβάλλον που έχει πλούσιο υλικό απασχόλησης. Υλικό που ανταποκρίνεται στα σταδιακά προβλήματα της πολυποίκιλης ανάπτυξης. Το περιβάλλον αυτό δεν είναι μόνο υλικό με την έννοια πως έχει ορισμένες ασχολίες και ορισμένο παιδαγωγικό υλικό. 

 

Είναι συγχρόνως και κυρίως ένα πνευματικό περιβάλλον, ένα κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα όπου οι σχέσεις ενηλίκων και παιδιών και των παιδιών μεταξύ τους στηρίζονται στην αξιοπρέπεια, στο σεβασμό. 

Η έλλειψη του κατάλληλου ψυχικού περιβάλλοντος στο πολύ μικρό παιδί δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την ψυχική και την πνευματική του συγκρότηση. Η ζωή του παιδιού είναι η κίνηση, η δράση. 

Ας του οργανώσουμε λοιπόν ένα περιβάλλον υλικό και πνευματικό που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες είτε βρίσκεται στη νηπιακή ηλικία είτε στην παιδική, και ας το αφήσουμε ελεύθερο να δράσει, να δημιουργήσει, χωρίς τη συνεχή επέμβαση του ενήλικα. 

Ας γίνουν οι αίθουσες των παιδιών από την πιο μικρή ηλικία ως την πιο μεγάλη χώροι εργασίας και χαράς, κυψέλες δημιουργίας και όχι χώροι διαλέξεων των δασκάλων. 

 

Το σχολείο μας είναι περήφανο για ότι τα παιδιά του είναι ελεύθερα και χαρούμενα μέσα σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και φροντίδα, γι’ αυτά χτίζουν με την προσωπική τους εργασία το μέλλον τους.

Σπουδές-Ειδικότητες

Δημοτικό
Τμήματα