Φροντιστήρια Μπατζίνας Άνω Τούμπα

Φροντιστήρια Μπατζίνας Άνω Τούμπα

Σχετικά

Τα φροντιστήρια Μπατζίνας στη Θεσσαλονίκη, στην Άνω Τούμπα, είναι ένας πρότυπος και καινοτόμος φροντιστηριακός χώρος. Ιδρυτές μια ομάδα φροντιστών με εμπειρία διδασκαλίας στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Διαμορφώνουμε τις καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, με τα πιο σύγχρονα μέσα για να αναδείξουμε την ουσιαστική διάσταση της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την ευρύτερη παιδεία του μαθητή. 

Η εξατομικευμένη προσέγγιση του μαθητή στο γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο στοχεύει στην εισαγωγή σε υψηλής ζήτησης πανεπιστημιακές σχολές σε συνθήκες ενίσχυσης της συναισθηματικής και ψυχολογικής πτυχής της προσωπικότητας του νέου

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

B΄ Λυκείου

Επαγγελματικό Λυκείο

Όλες οι Ειδικότητες

Όλες οι Ειδικότητες

Τμήματα ΕΠΑΛ