Πολιτιστική Εκπαίδευση My Spot Καλαμαριά

Πολιτιστική Εκπαίδευση My Spot Καλαμαριά

Σχετικά

Πρότυπο Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 

Λεωφορείο: 5, Νέα Κρήνη - Βενιζέλου, Στάση “Γέφυρα” 

 

Εύκολη στάθμευση μπροστά στο χώρο του MySpot

Σπουδές-Ειδικότητες