Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέα Αγωγή Καλαμαριά

Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέα Αγωγή Καλαμαριά

Σχετικά

Ο Παιδικός σταθμός ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ βρίσκεται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σημαντική μας προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Εφαρμόζουμε το νέο διαθεματικό πλαίσιο προγραμμάτων, για την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων των νηπίων. Προωθούμε μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, με στόχο την αναγνώριση της μοναδικότητας του κάθε παιδιού και νέες παιδαγωγικές τεχνικές, με κύρια χαρακτηριστικά το ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, τη βιωματική μάθηση, την ενεργητική συμμετοχή του νηπίου στην οικοδόμηση της γνώσης. 

Επίσης, προωθούμε βασικές διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η διδασκαλία σε ομάδες, η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο του προγράμματος που εφαρμόζεται, το παιδί κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εξέλιξή του, σε επίπεδο επικοινωνίας, μαθηματικών εννοιών, κοινωνικών σχέσεων, κριτικής επεξεργασίας αξιών και καλλιέργειας της αισθητικής αντίληψης. 

 

Εμπιστευθείτε το παιδί σας εκεί όπου θα το φροντίσουν, θα το ψυχαγωγήσουν και θα το διαπαιδαγωγήσουν με την αγάπη που θα του δίνατε εσείς και την πείρα που εγγυάται η Νέα Αγωγή

Εμπιστευτείτε το άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους λειτουργικούς χώρους, οργανωμένους με προδιαγραφές που αφορούν την ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου και την ομαλή ψυχοκινητική και ηθική του ανάπτυξη

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 10 Μηνών-1,5 Ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 1,5-2,5 Ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 3,5-5 Ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά Ηλικίας 5-6 Ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 2,5-3,5 Ετών