Νέο Φροντιστήριο Άνω Κυψέλη

Νέο Φροντιστήριο Άνω Κυψέλη

Σχετικά

Το νέο φροντιστήριο Κυψέλης προήλθε από την ένωση των φροντιστηρίων Άλφα, τα οποία προϋπήρχαν ήδη από το 1991, με το φροντιστήριο νέο Κυψέλης που ιδρύθηκε το 2003 . 

Από τότε το εκπαιδευτικό κέντρο της Κυψέλης με τα δύο κτήρια της Βελβενδού 55 και της Ζακύνθου 20, το μοναδικό με δύο διδακτήρια στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και δημοφιλή λύση για υποστήριξη σε μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή . 

Βασικά χαρακτηριστικά είναι η εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών από έμπειρους καθηγητές, συγγραφείς των φροντιστηριακών βοηθημάτων που αποτελούν για πολλά χρόνια το προσωπικό των δύο μονάδων. 

Η φιλοσοφία μας εδράζεται στη συνεχή εξάσκηση των μαθητών σε ποικιλία θεμάτων, σε συχνά επιπλέον μαθήματα, στην καθοδήγηση των παιδιών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, στην ψυχολογική στήριξη, στη διαρκή επικοινωνία με τους γονείς. 

 

Κύριο πλεονέκτημα των δύο μονάδων είναι η καθοδήγηση από τους υπεύθυνους σπουδών, των οποίων οι ειδικότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Υπεύθυνος Φυσικής: Πανταζής Παναγιώτης 

Υπεύθυνος Μαθηματικών: Μίλτος Τσαλιγόπουλος 

Υπεύθυνος Φιλολογικών μαθημάτων: Μάνος Παπαδημητρίου

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής