Νέο Φροντιστήριο Άνω Γλυφάδα

Νέο Φροντιστήριο Άνω Γλυφάδα

Σχετικά

Το ΝΕΟ φροντιστήριο, ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος, βρίσκεται δίπλα στον μαθητή με: 

  • Εκπαιδευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία,

  • ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, 

  • ανανεωμένα και εμπλουτισμένα βοηθήματα για όλα τα μαθήματα, 

  • επιπλέον υποστηρικτικό υλικό από κάθε καθηγητή για τους μαθητές, 

  • τέσσερις κύκλους διαγωνισμάτων για τον έλεγχο της κατανόησης και εμπέδωσης της ύλης από τους μαθητές, 

  • επαγγελματικό προσανατολισμό σε συνεργασία με την εταιρεία ORIENTUM οργάνωση και επαγγελματισμό συνδυασμένα όμως με φιλικό και οικογενειακό κλίμα και τέλος, 

  • διεύθυνση σπουδών που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στο πλευρό των μαθητών τόσο για εκπαιδευτική όσο και για ψυχολογική υποστήριξη.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής