Νέο Φροντιστήριο Νέα Ερυθραία

Νέο Φροντιστήριο Νέα Ερυθραία

Σχετικά

Το νέο φροντιστήριο Νέας Ερυθραίας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013, θέτοντας τις προϋποθέσεις για να γίνει η πιο αξιόπιστη εκπαιδευτική λύση για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. 

Οι φιλόλογοι Μάνος Παπαδημητρίου και Χρήστος Τσιούρης και οι μαθηματικοί Βασίλης Μήτρου και Γιώργος Πανούσης, ως υπεύθυνοι σπουδών, διαμόρφωσαν τα πρώτα τμήματα μαθητών για το έτος 2013-2014. 

Πολύ γρήγορα το φροντιστήριο δίνοντας προτεραιότητα στην επιλογή εξειδικευμένων κι έμπειρων καθηγητών, στην κατάρτιση ομοιογενών και ολιγομελών τμημάτων, στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη συστηματική ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, διπλασίασε το μαθητικό δυναμικό του. 

Βασικός παράγοντας και των αυξήσεων των μετέπειτα ετών ήταν τα δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα και η κατανόηση των αναγκών του κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως επιπέδου και προσανατολισμού. 

 

Σήμερα αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση στην ευρύτερη περιοχή.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής