Νέο Φροντιστήριο Πλατεία Αμερικής

Νέο Φροντιστήριο Πλατεία Αμερικής

Σχετικά

Το φροντιστήριο ΝΕΟ ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2003 από τον μαθηματικό Π. Ζαχάκο. Από τότε δυναμικά και για δεκαπέντε συναπτά έτη βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου της ευρύτερης περιοχής ανάμεσα στην Πλ. Αμερικής και στην Πλ. Κολιάτσου (Πατήσια-Κυψέλη-Γκράβα). 

Ακρογωνιαίοι λίθοι του φροντιστηρίου μας αποτελούν οι καθηγητές μας. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι-δάσκαλοι τους οποίους εμπιστευόμαστε «με κλειστά τα μάτια», θεωρώντας τους συνεργάτες. 

Ενισχυτικά ως προς τη μάθηση λειτουργούν διάφορα τεχνολογικά συστήματα διδασκαλίας, όπως διαδραστικοί πίνακες και σύγχρονα εργαλεία μάθησης. Ένα από αυτά είναι το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού HORIZON, με το οποίο αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών. 

 

Σε αυτά τα πλαίσια, τέλος, το φροντιστήριό μας διοργανώνει ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, στην οποία βασικό ρόλο παίζουν εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. 

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Με περίσσια φροντίδα στοχεύουμε στη βελτίωση των μαθητών και των υπόλοιπων τάξεων (Α΄Λυκείου και Γυμνασίου). 

Τα πλήρως οργανωμένα μαθήματά τους αποσκοπούν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και, σταδιακά, στην ανακάλυψη των ενδιαφερόντων τους. Όλα αυτά αποτελούν την πρακτική έκφραση της φιλοσοφίας του παραρτήματός μας, φιλικό-οικογενειακό κλίμα και επαγγελματισμός. 

Δεν παραβλέπουμε, βέβαια, ότι οι μαθητές βρίσκονται σε μία απαιτητική περίοδο για τη μαθητική τους πορεία. Η Διεύθυνση, η γραμματέας και οι καθηγητές βρισκόμαστε συνεχώς πλάι στον μαθητή, στον έφηβο, στον υποψήφιο. 

 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε όλους εσάς τους μαθητές να σχεδιάσουμε το προσωπικό πλάνο της μαθητικής σας πορείας που θα σας οδηγήσει στην επιτυχία, όπως και εκατοντάδων άλλων αποφοίτων του φροντιστηρίου μας!

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής