Μουσείο Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ

Μουσείο Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ

Σχετικά

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έτος ίδρυσης το 2001. Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού. 

 

Στόχοι του ΝΟΗΣΙΣ είναι: 

  • Να αποτελεί ένα σύγχρονο, καινοτόμο και πρωτοποριακό φορέα για τη γνωριμία του κοινού με τις θετικές επιστήμες και τις εξελίξεις της τεχνολογίας 

  • Να προκαλεί την κριτική και δημιουργική σκέψη του επισκέπτη 

  • Να αφουγκράζεται τις ιδέες και τις προτάσεις του κοινού 

  • Να εμπνέει και να παρακινεί νέα οράματα 

  • Να αποτελεί θετικό παράδειγμα των δυνατοτήτων της σύγχρονης Ελλάδας 

  • Να διαδίδει την πολιτιστική κληρονομιά των επιτευγμάτων της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο