Φροντιστήρια Νόημα

Φροντιστήρια Νόημα

Σχετικά

Το νόημα της.. Γνώσης... 

Βρίσκεται στην πολύπλευρη και πλήρη κατάρτιση του μαθητή στο γνωστικό αντικείμενο που φιλοδοξεί να κατακτήσει, σε συνδυασμό με υψηλο ηθικό και ψυχολογία νικητή. Με συστηματική προσπάθεια και ισορροπημένη ανθρώπινη προσέγγιση, κάθε μαθητής μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του και ταυτόχρονα να αισθάνεται ικανοποιημένος, πλήρης και να διαθέτει άριστη ψυχολογική κατάσταση. 

 

το νόημα... της Ομάδας… 

Καλλιεργείται καθημερινά και με ιδιαίτερη επιμέλεια από τους καθηγητές του φροντιστηρίου ΝΟΗΜΑ. Στα σημερινά δεδομένα του άκρατου εγωϊσμού και ανταγωνισμού, το ανθρώπινο δυναμικό μας αντιπαραθέτει το πνεύμα της ομαδικότητας και της συλλογικής προσπάθειας. 

Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, η συνεργασία καθηγητή-γονέα-μαθητή εξελίσσεται σε αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης του μαθητή και ουσιαστικό «κλειδί» για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

το νόημα... του Επαγγελματικού προσανατολισμού... 

Παρά τη μεγάλη σημασία για το μέλλον των παιδιών, είναι τις περισσότερες φορές παραμελημένο και ίσως παρεξηγημένο από γονείς και μαθητές. Εμείς, στοχεύουμε αυτή η κρίσιμη επιλογή να γίνεται αφού τα παιδιά διεισδύσουν στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και αναλύσουν τις πτυχές εκείνες που δείχνουν το πραγματικό βάθος αλλά και τη σχέση τους με τη ζωή. 

Τότε, πιστεύουμε ότι θα ανακαλύψουν την κλίση τους προς ορισμένη επιστήμη και σε συνδυασμό με την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις σε επίπεδο σπουδών και επαγγελμάτων, θα χαράξουν μαζί με τους γονείς την πορεία που τους ταιριάζει.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής