Φροντιστήρια Ντόντης, Νεάπολη

Φροντιστήρια Ντόντης, Νεάπολη

Σχετικά

Τα Φροντιστήρια ΝΤΟΝΤΗΣ στόχο τους έχουν: 

  • Να προσφέρουν στους μαθητές τους εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής στάθμης με άρτια οργάνωση και αυστηρό προγραμματισμό. 

  • Να ανακαλύψουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, να τις αναπτύξουν και να τις αξιοποιήσουν. 

  • Να επισημάνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και να τους στηρίξουν αποτελεσματικά στο δύσκολο αγώνα τους για την επιτυχία. 

  • Να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και μοντέρνο. 

  • Να προσφέρουν στους μαθητές (αλλά και στους γονείς τους) τη σιγουριά και τη βεβαιότητα πως έχουν διαρκώς δίπλα τους τη διεύθυνση και τους καθηγητές τους, συμπαραστάτες άξιους και έμπειρους, με κατανόηση, ευθύνη και επάρκεια επιστημονική και παιδαγωγική. 

  • Να συνδυάσουν οι μαθητές του τη γνώση με την ευρύτερη παιδεία και το ενδιαφέρον για την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Σπουδές-Ειδικότητες

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

B΄ Λυκείου

Επαγγελματικό Λυκείο

Όλες οι Ειδικότητες

Όλες οι Ειδικότητες