Παιδικός Σταθμός Ο θησαυρός της γνώσης

Παιδικός Σταθμός Ο θησαυρός της γνώσης

Σχετικά

Τι πραγματικά χρειάζεται ένα παιδί στην ηλικία των 3-4 ετών; Σίγουρα όχι να μάθει να γράφει ή να ζωγραφίζει μια τέλεια ζωγραφιά. Στην ηλικία αυτή πρέπει να μάθει πιο σημαντικά πράγματα. 

Σκοπός του Παιδικού Σταθμού είναι να βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί ομαλά σε μια μεγαλύτερη ομάδα από αυτή της οικογένειάς του και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον γύρω του ώστε ο μικρός μαθητής να αναπτύξει κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες. 

 

Χτίσαμε λοιπόν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχος του είναι να διαμορφώσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες και γι αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής: 

* Ανάληψη πρωτοβουλιών των παιδιών 

* Γνωριμία με τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας 

* Ατομικές αλλά και ομαδικές εργασίες 

* Γνωριμία με την Τέχνη (βιωματικές παραστάσεις) 

* Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση των παιδιών 

* Εκμάθηση καλών τρόπων συμπεριφοράς 

 

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη βοήθεια του έμπειρου προσωπικού μας και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που στηρίζεται στη βιωματική μάθηση.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5-2,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών