Φροντιστήριο Όμικρον Εύοσμος

Φροντιστήριο Όμικρον Εύοσμος

Σχετικά

Το Φροντιστήριο Όμικρον ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία στον τομέα της εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, με ευέλικτα ολιγομελή τμήματα και με την υποστήριξη των πλέον έμπειρων και εξειδικευμένων καθηγητών. 

Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, παρέχοντας ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, στοχεύουμε στην πλήρη κατάρτιση των μαθητών και στην επιτυχημένη εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή, παρέχουμε: 

  • Σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

  • Σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας με Διαδραστικούς Πίνακες 

  • Έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές 

  • Ολιγομελή ευέλικτα τμήματα (5 - 8 ατόμων) 

  • ΕΛΟΤ 1433 - Πιστοποίηση Ποιότητας Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής