Φροντιστήριο Ορίζοντες Νέα Μηχανιώνα

Φροντιστήριο Ορίζοντες Νέα Μηχανιώνα

Σχετικά

Το Φροντιστήριο Ορίζοντες στη Νέα Μηχανιώνα βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 47. 

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Γυμνάσιο - Ενιαίο λύκειο - ΕΠΑΛ 

Πολύχρονη εμπειρία, ολιγομελή τμήματα, βοηθητικό υλικό

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Επαγγελματικό Λυκείο

Όλες οι Ειδικότητες

Όλες οι Ειδικότητες

Τμήματα ΕΠΑΛ