Φροντιστήρια Ορόσημο Ίλιον

Φροντιστήρια Ορόσημο Ίλιον

Σχετικά

Oι συντελεστές του φροντιστηρίου είναι καθηγητές με πολύχρονη και αποκλειστική ειδίκευση στο αντικείμενο που διδάσκουν. 

 

Ολιγομελή τμήματα 

Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα δίνει τη δυνατότητα για άμεση επαφή καθηγητή - μαθητή και διαρκή παρακολούθηση της επίδοσης του. 

 

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 

Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα δίνει τη δυνατότητα για άμεση επαφή καθηγητή - μαθητή και διαρκή παρακολούθηση της επίδοσης του. Λειτουργούν τμήματα αριστούχων 

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Διαθέτουμε ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον, πλήρως ανακαινισμένο, για το μαθητή με κλιματιζόμενες αίθουσες. 

 

Αξιολογηση 

Όλα τα στοιχεία αξιολογησης του μαθητή κατά την διάρκεια της φοίτησης του, καταχωρούνται και γίνεται δυνατός ο έλεγχος προόδου του μαθητή με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του. 

Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις 

 

Οργάνωση 

α. Συγκρότηση τμημάτων με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογένεια. 

β. Διαρκής παρακολούθηση της επίδοσης και παρουσίας του μαθητή στο φροντιστήριο. 

γ. Ωράρια μαθημάτων που προσφέρουν στους μαθητές την δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. 

 

Διδακτικός προσανατολισμός 

α. Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης που παρέχει την δυνατότητα πολλών επαναλήψεων. 

β. Διαγωνίσματα. Οι μαθητές πέρα από την προφορική εξέταση συμμετέχουν υποχρεωτικά σε γραπτά τεστ και σε διαγωνίσματα που δίνουν την δυνατότητα εμπέδωσης της ύλης. 

γ. Επιπλέον δωρεάν ώρες μαθημάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής