Παιδικός Σταθμός Παιδικόραμα Πανόραμα

Παιδικός Σταθμός Παιδικόραμα Πανόραμα

Σχετικά

γιατί να επιλέξω το Παιδικόραμα

Στο ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ φροντίζουμε, ώστε, το σχολικό μας περιβάλλον να ενθαρρύνει τη μάθηση αξιοποιώντας τη φυσική περιέργεια των παιδιών και την έμφυτη διάθεση τους για εξερεύνηση και ανακαλύψεις. 

Ο ρόλος του παιδικού σταθμού μας είναι διπλός: να παρέχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μεγαλώσει το παιδί με ασφάλεια, χαρά, ανέμελη διάθεση, δημιουργώντας νέους φίλους και αναπτύσσοντας σταδιακά μια υγιή προσωπικότητα και παράλληλα, να λειτουργούμε υποστηρικτικά στους γονείς αγκαλιάζοντας τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, φροντίζοντας να διατηρούν ενεργό ρόλο και ενισχύοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης. γνωρίστε τα προγράμματά μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εμπλακούν τα παιδιά σε δημιουργικές δραστηριότητες είναι να ενταχθούν ομαλά στη μεγάλη οικογένεια του παιδικού σταθμού μας. Γι’ αυτό και δίνουμε έμφαση στον αποχωρισμό, στην προσαρμογή στο νηπιαγωγείο και στην κοινωνικοποίησή τους. 

Ένα μεγάλο μέρος της κάθε μέρας είναι αφιερωμένο σε παιχνίδια βιωματικά, τα οποία σκοπό έχουν να διδάξουν στα παιδιά να μοιράζονται, να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται. 

Η φυσική τους περιέργεια και η ανάγκη τους για δημιουργία καλλιεργούνται καθώς εξερευνούν το σχολικό περιβάλλον, κερδίζουν εμπειρίες και αποκτούν τις πρώτες τους γνώσεις, συμμετέχοντας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 2 μηνών-1,5 χρονών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5 - 2 χρονών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 χρονών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 χρονών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών